Bộ dài tay ,cúp ngực nhún, xẻ tà ở giũa có đính nơ,nhún sau

1